Pomáháme ❤

Pomoc je důležitá a to zejména těm, které jejichž život postavil do náročných situací a nedoprovázelo je tolik štěstí. Příběhy těchto lidí ženou mnohdy až slzy do očí a jsou těmi, jimž pomoc právem patří.
 
Společnost Balencien s.r.o. proto pravidelně přispívá finančním darem na účet dobročinných organizací, které těmto lidem pomáhají.

V této sekci si můžete přečíst bližší detaily ohledně zmíněných dobročinných organizací, sbírek a o výšce finančních darů.

Sbírka pro Matyáše – Nadační fond AXON

Pomozme Matyášovi, aby dokázal chodit bez cizí pomoci

„Jelikož všechny předpovědi ohledně budoucího stavu Matyáška byly negativní, pomalu jsem se začala smiřovat s tím, že se jeho stav už nikdy nezlepší,“ vzpomíná maminka Matyáše Tomana na téměř osm let trvající období po narození svého syna. Naději na zlepšení přinesla až Neurorehabilitační klinika AXON, díky které udělal Maty pokroky, které neměly být podle lékařů nikdy možné. Ba co víc, je velká šance, že Matyáš za pár měsíců z kliniky odejde bez cizí pomoci sám. K tomu však musí intenzivně cvičit.

Matyášův příběh

Matyáš se narodil ve 30. týdnu s mozkovou obrnou, nicméně nebylo jasné, jak moc je jeho mozek zasažený. Postupně se začalo ukazovat, že Matyáš opravdu za svými vrstevníky zaostává. Maminka ale neustoupila a s chlapcem začala cvičit už v den propuštění z nemocnice. Vojtovu metodu kombinovala s pobytem v lázních. Nicméně, jak sama přiznává, pořád cítila, že to nestačí. „Pravidelné návštěvy v pohybových lázních a domácí cvičení nebylo dostačující. Matyáš ani ve věku sedmi let nedokázal ujít pár kroků,“ doplňuje maminka Nikola.

Další možností, která se nabízela, byla operace zkrácených šlach a kyčlí. Tu však oddálila pandemie, maminka proto začala pátrat po jiných možnostech. Až narazila na Neurorehabilitační kliniku AXON.

Už po prvním týdnu přitom rodiče chlapce zažili něco, co podle lékařů nemělo být možné nikdy. Malý bojovník se do cvičení pustil s obrovskou vervou, která se vyplácí „Matyáš se každým dnem neuvěřitelně zlepšoval. Vůbec jsem ani nedoufala, že by u něj mohl přijít takový pokrok. Po měsíční terapii je výrazně uvolněnější a samostatnější, zajde si například sám na WC,“ popisuje s radostí maminka.

Stejnou radost má i sama primářka kliniky Jarmila Zipserová. „Domluvili jsme se s maminkou, že do roka a do dne začne chodit. Už teď můžu hrdě říct, že každým cyklem cvičení jsme tomu blíž.“

Aby ovšem Matyášek mohl v terapii pokračovat i nadále, rodiče prosí veřejnost o pomoc. Pojišťovny náročné terapie neplatí a celoroční cvičení je nad finanční možnosti rodiny. „Ani nevím, jak poděkovat všem, kteří pomohou postavit Matyho na nohy, znamená to pro nás hrozně moc“ vzkazuje paní Nikola.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze ze sbírky budou použity na intenzivní terapie v Neurorehabilitační klinice AXON

Nadační fond AXON
Naše filosofie

Specializovanou léčbu dnes zdravotní pojišťovny proplácí jen z části, nebo dokonce vůbec. Celé rodiny se tak často ze dne na den ocitají v náročné finanční situaci a peníze shánějí, kde se dá. Vinou časových prodlev pak mimo jiné dochází ke ztrátě už dosaženého pokroku, či dokonce zhoršení zdravotního stavu pacienta.

„Kvalitní neurorehabilitační terapie není jednorázovou záležitostí a pro dosažení nejlepších výsledků je bezpodmínečně nutné ji absolvovat opakovaně. Prostřednictvím nejmodernějšího robotického vybavení v čele se dvěma přístroji Lokomat a kvalifikovaným personálem poskytuje klinika Axon efektivní léčbu na špičkové evropské úrovni,” vysvětluje primářka Neurorehabilitační kliniky AXON a předsedkyně správní rady Nadačního fondu AXON MUDr. Jarmila Zipserová.

Vzhledem k nákladnosti léčby Neurorehabilitační klinika AXON existenci nadačního fondu cítí jako svou společenskou odpovědnost. „Cítíme, že ve zdravotnictví chybí přístup k jednotlivci coby komplexní osobnosti,“ říká ředitel Nadačního fondu AXON Martin Hrzán. „Proto také nahlížíme na každého z nich dvojí optikou. Vnímáme jeho zdravotní postižení, ale také osobní život a sociální i finanční zázemí.“

Nadační fond AXON pacientům a jejich rodinám poskytuje poradenství v oblasti fundraisingu a neziskového sektoru. Kromě financí na terapie jim pomáhá získat také praktické znalosti – například jak podat žádost pro založení sbírky nebo získání příspěvku od jiných nadačních fondů. Nadační fond AXON klientům pomáhá i s kompletním vytvořením podkladů pro veřejnou sbírku či fondy a následnou medializací příběhů. Mimo to se aktivně zasazuje o zlepšení podmínek v oblasti dostupnosti léčby. Jedná se zdravotními pojišťovnami a apeluje na možnost finančního hrazení rehabilitací v plné výši.

Kdo je kdo v Nadačním fondu AXON
 • Zakladatel: NF AXON Neurorehabilitační klinika AXON s.r.o.
 • Ředitel: Martin Hrzán
 • Správní rada: Předsedkyně: MUDr. Jarmila Zipserová
 • Členka: Lucie Zipserová
 • Člen: Filip Mikulec
Web organizace
Nadační fond AXON
 • Červenomlýnská 1088/12, Ďáblice, 182 00 Praha 8
 • IČO: 077 55 619
 • Tel.: +420 723 117 055
 • E-mail: [email protected]
Web organizace
 • Číslo účtu: 2601572011/2010

Měsíčně: 5000 Kč

Dosud jsme přispěli: 165000 Kč

Nadace na ochranu zvířat

Proč jsme tady
Trápí vás, když se setkáváte s krutostí a špatným zacházením se zvířaty, když vidíte jejich bolest a utrpení? Není Vám lhostejný osud milionů zvířat, která  každodenně trpí? Vadí vám, že denně nenávratně mizí mnoho vzácných živočišných druhů většinou v důsledku ničení životního prostředí? To vše se hluboce dotýká i nás, a proto se snažíme, pokud je to v našich silách, hájit zájmy a práva zvířat a měnit situaci k lepšímu.

Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému.

Kdo jsme
Jsme nevládní, nezisková organizace se statutem nadace. Našimi zakladateli jsou paní Marcela Lund, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Již od roku 1994 hájíme práva a zájmy zvířat především na území naší republiky. Vzhledem k našemu členství v mezinárodních organizacích RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), WSPA (World Society for the Protection of Animals) a Eurogroup for Animal Welfare se podílíme také na celosvětových projektech a kampaních na ochranu zvířat. Spolupracujeme s našimi i zahraničními státními i nevládními organizacemi, zabývajícími se ochranou zvířat a přírody a také s předními světovými odborníky v tomto oboru. Finanční prostředky pro svoji činnost získáváme z dárcovství občanů a firem, z příspěvků a grantů převážně zahraničních charitativních organizací. Podporuje nás asi 800 registrovaných dárců. Naším mediálním partnerem je Český rozhlas 2 a pravidelně spolupracujeme s redakcí pořadu České televize “Chcete mě?”. Moderátorka tohoto pořadu, zpěvačka paní Marta Kubišová, je čestnou členkou  správní rady Nadace.

Založení Institutu Nadace na ochranu zvířat
1. července 2005 byl založen Nadací na ochranu zvířat a paní Martou Kubišovou Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. (INOZ). Institut sdílí s Nadací stejné poslání (harmonizace vztahu člověk-zvíře-životní prostředí), které bude naplňovat prostřednictvím:

 • vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti ochrany zvířat, přírody a životního prostředí
 • informační a poradenské činnosti v oblasti ochrany zvířat, přírody a životního prostředí
 • národní a mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany zvířat, přírody a životního prostředí

Z naší činnosti
Vzhledem k našemu statutu je naším úkolem získávat a přerozdělovat finanční prostředky. Poskytujeme finanční podporu projektům a aktivitám, které odpovídají cílům Nadace. Pravidelně podporujeme útulky pro psy a kočky a záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy. V případě živelních katastrof a podobných krizových událostí (např. povodně 1997 a 2002) se snažíme co nejúčinněji pomoci a organizováním sbírek finančně i materiálně přispět v nejvíce postižených oblastech.

Věříme, že zvířatům je často ubližováno nejen ze zlého úmyslu, ale v důsledku nevědomosti. Proto klademe důraz především na vzdělávání, osvětu a šíření informací o zvířatech, o jejich životě a přirozených potřebách. Vycházíme z toho, že milovat zvířata znamená je znát.Vydáváme vzdělávací materiály, pořádáme vzdělávací akce. V rámci informačních kampaní oslovujeme veřejnost a šíříme palčivá témata ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích.

Snažíme se pomáhat tam, kde dochází k týrání zvířat nebo ničení jejich životního prostředí a ti, kteří k tomu nejsou lhostejní, se na nás obrátí. Přispíváme radou a doporučením vhodného postupu či dáváme podněty k řešení případů týrání zvířat u kompetentních orgánů.

Uvědomujeme si nutnost existence moderních právních předpisů, které lze důsledně prosazovat v praxi, a proto se zasazujeme o přijetí takových zákonů, které zaručují zvířatům lepší ochranu.

Nadace na ochranu zvířat
Web organizace

Chcete-li finančně přispět na naši činnost, děkujeme za jakoukoli částku zaslanou na bankovní účet:

 • Banka: ČSOB
 • Účet: 208077066/0300
 • Konstantní symbol: 558

Můžete nás podpořit jednorázově či pravidelně, např. formou trvalého příkazu k úhradě. I malá částka, která je zasílána pravidelně, má pro nás velký význam.

Na poskytnutý příspěvek Vám rádi na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Měsíčně: 3000 Kč

Dosud jsme přispěli: 103500 Kč

DOBRÝ ANDĚL
DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.
 • Dobří andělé mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných platebních příkazů na účet č. 8001008/5500, kde jako variabilní symbol zadají svoje Andělské číslo. Toto unikátní číslo získají Dobří andělé ihned po registraci do systému. Zároveň mohou Dobří andělé sledovat využití svých finančních prostředků po přihlášení do Andělského účtu, který je přístupný následující pracovní den po registraci.
 • Vždy první den v měsíci rovnoměrně rozdělíme všechny finanční prostředky přijaté v předchozím měsíci a ještě ten den je pošleme rodinám v nouzi.
KOMU A JAK POMÁHÁME

Cílem systému nadace Dobrý anděl je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc ve výši několika tisíc korun. Tímto způsobem umožníme dárcům – Dobrým andělům – navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc do těžké životní situace, v průměru o 20 %.

 • Příspěvky Dobrých andělů přerozdělujeme každý měsíc do posledního haléře®. Chod nadace je financován ze soukromých peněz zakladatelů a dalších filantropů.
 • Každý Dobrý anděl získává přístup na svůj Andělský účet, kde přesně vidí, komu jeho příspěvek pomohl.
 • Dobří andělé přispívají každý měsíc libovolnou částkou.

Věříme, že už měsíční příspěvek v řádu tisíců může pomoci překlenout těžkou životní situaci, do které se rodiny s dětmi velmi rychle dostávají po propuknutí onkologického nebo jiného závažného onemocnění. Toto období znamená kromě velkého stresu a bolestí také zvýšení výdajů v době, kdy příjem rodiny výrazně klesá.

KOMU JE FINANČNÍ POMOC URČENA

Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Přehled onemocnění, při kterých pomáháme, je uveden v následující tabulce. U všech typů onemocnění platí, že je pacient léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR. Pacientem musí být rodič starající se alespoň o jedno nezaopatřené dítě, nebo nezaopatřené dítě.

 
NEBOJTE SE POŽÁDAT O FINANČNÍ POMOC

Rodiny s dětmi v tíživé situaci, kde se otec, matka nebo dítě potýkají se závažným a dlouhodobým onemocněním, mohou požádat o pravidelnou finanční pomoc prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na tel. 733-119-119 a e-mailu [email protected]. Každá žádost je posuzována individuálně, na pomoc není právní nárok.

DOBRÝ ANDĚL
 • Sídlo:
  DOBRÝ ANDĚL, nadace
  Holečkova 3331/37
  150 00 Praha 5
 • Účet pro zasílání darů:
  8001008/5500
  vedený u Raiffeisenbank v Praze
 • IČO: 24161501
 • Spisová značka: N 1231
 • ID datové schránky: c4qrays
Web organizace
 • Účet pro zasílání darů:
  8001008/5500
  vedený u Raiffeisenbank v Praze

Měsíčně: 1000 Kč

Dosud jsme přispěli: 35500 Kč

Zobrazit v PDF
Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí (FOD) je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Vznikl dne 2. dubna 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů. Sídlí v Praze 1, má působnost na území celé republiky a v současné době provozuje 15 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 322 míst

Fond ohrožených dětí pořádá od roku 1994 každoročně directmailingovou celonárodní dobročinnou sbírku, vždy o Vánocích a k Mezinárodnímu dni dětí. Jen díky této  sbírce a další velké podpoře veřejnosti se z malého občanského sdružení stala ve druhé polovině 90. let největší nestátní nezisková organizace na ochranu dětí u nás. Zatímco před sbírkou byl rozpočet FOD v řádu statisíců, čistý výtěžek již prvního (vánočního) kola celonárodní sbírky v roce 1994 přesáhl 11 milionů korun. Výtěžek sbírky byl věnován na rozvoj pěstounské péče (bezúročné půjčky na zlepšení bytových podmínek velkých pěstounských rodin, nevratné příspěvky na výživu dětí zejména v případech, kdy pěstounům byly zastaveny dávky státní sociální podpory z důvodu slovenského státního občanství přijatého dítěte) a na vytvoření sítě regionálních poboček zaměřených na terénní sociální práci. V dalších letech byla sbírka použita na vybudování azylových domů pro rodiny s dětmi a na vytvoření sítě zařízení pro přechodnou rodinnou péči Klokánek. Bez podpory veřejnosti by FOD nedokázal pomáhat různými formami služeb ohroženým dětem.

V roce 2013 vstoupila v platnost novela zákona o sociálně právně ochraně dětí, která upravovala i financování ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) – Klokánků. I přesto, že nezávislá studie tohoto návrhu zákona, kterou si MPSV nechalo vypracovat, poukázala na to, že platnost této novely bude pro Klokánky likvidační, vláda tuto novelu zákona schválila. Tato novela zákona také omezila kapacitu zařízení. To znamená, že v budově, kde bylo vybudováno 12 bytů, můžeme v současné době využívat pouze 7 bytů (celková možná kapacita je dle zákona maximálně 28 dětí). Hypotéku ovšem platíme na celý dům a zákon neumožňuje využití těchto bytů jiným způsobem, protože děti by mohly být jinými nájemci ohroženy.

Doposud jsou tato zařízení značně podfinancována. Toto podfinancování vedlo k tomu, že FOD nemohl hradit své závazky vůči zaměstnancům, ale i PSSZ a finančnímu úřadu. FOD byly sice přiznány dotace na sociální služby, avšak jejich vyplácení bylo postupně vázáno na doložení dokladů o bezdlužnosti FOD, což jsme nemohli v požadovaném časovém limitu splnit. Požadované bezdlužnosti FOD dosáhl k 31. srpnu 2015. Ovšem splátkový kalendář není ve všech případech uznáván jako bezdlužnost. Takže vyplacení některých dotací bylo zcela zastaveno, nebo se uskutečnila jen první splátka dotace. Ve vyplácení mezd zaměstnancům byl skluz až 3 měsíce, nebyly pravidelně hrazeny odvody a začala být vykonávána exekuce dlužných plateb na některých bankovních účtech FOD, nebyly zdroje na úhradu vypočtených daní ze závislé činnosti za předcházející rok.

Dne 13. června 2015 na členském shromáždění odstoupilo vedení FOD v čele s JUDr. Marií Vodičkovou. Po schválení nových stanov FOD, které řešily nové volby a vznik pobočných spolků, byli zvoleni členové nového předsednictva – kolektivního statutárního orgánu Fondu ohrožených dětí a byly schváleny nové směry na příští období, jež měly napomoci vyvést FOD ze současné krize. Nové vedení přistoupilo k okamžité restrukturalizaci FOD. V rámci této restrukturalizace byl ukončen provoz 7 zařízení Klokánek a 1 Klokánek přešel pod jiného poskytovatele. Z důvodu odebrání registrace FOD jako poskytovatele sociálních služeb, byla ukončena činnost 22 terénních poboček FOD a 2 azylových domů. 3 azylové domy přešly pod jiného poskytovatele. Tímto se povedlo dosáhnout velkých úspor a FOD i nadále, za významné podpory veřejnosti, může provozovat 15 zařízení Klokánek. Prioritou vedení je v současné době prosazení novely zákona ohledně financování ZDVOP.

A tak nadále nebýt naší sbírky a další podpory veřejnosti, nebyly by ani Klokánky. Za tuto podporu a za každý dar a příspěvek proto mnohokrát děkujeme!

Od svého vzniku v dubnu 1990 do konce roku 2017 Fond ohrožených dětí:

– nalezl náhradní rodinu pro 782 dětí,

– řešil 53 930 případů ohrožených dětí v terénu,

– do azylových domů přijal 2 232 dětí s jejich rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských

  domovů,

– do Klokánků přijal 7 523 dětí, z toho 1 626 bylo mladších tří let,

– 6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti   

  (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).

FOD se od počátku věnuje i snaze o zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí.
Nejdůležitější události jednotlivých let činnosti FOD najdete v našich Zpravodajích, vývoj činnosti FOD dokumentují Výroční zprávy FOD.

Fond ohrožených dětí
Web organizace
 • Číslo účtu: 3055103/0300

Měsíčně: 1500 Kč

Dosud jsme přispěli: 52500 Kč

Nadace Krása pomoci

Nadace byla založena v roce 2008. Od té doby jsme v rámci grantového řízení rozdělili mezi neziskové organizace pomáhající seniorům více než 32 mil. korun a celkem seniory podpořili částkou téměř 50 mil. korun. 

 • V rámci našeho vlastního projektu Doma bez obav jsme pomohli tisícům seniorů, aby mohli žít důstojně doma.
 • Pravidelně se účastníme mezinárodních konferencí, naši práci jsme prezentovali také na půdě OSN.
MISE A HODNOTY

Naší vizí je důstojné a plnohodnotné stárnutí pro naše prarodiče.
Zároveň pracujeme na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem.

Naším posláním je provázet stárnutím. Zajišťujeme moderní služby v domácím prostředí a získáváme finance na projekty pro seniory.

Naše hlavní hodnoty:

 • pozitivní stárnutí
 • inovativní postupy
 • laskavý přístup

Provázíme stárnutím a propojujeme generace.

PROČ TO VLASTNĚ DĚLÁME

Nejste si úplně jistí, jak si naši práci konkrétně představit?

Možná máte pocit, že třeba vaše babička pomoc nepotřebuje a má se dobře, tak proč to celé děláme? Představte si tuto situaci:
Vaše osmdesátiletá babička bydlí sama ve svém bytě a je samostatná. Najednou se ale její zdravotní stav rychle zhorší, je hospitalizovaná v nemocnici.
 V nemocnici zůstat nechce a ani nemůže, nechce ani opustit svůj byt a jít do domova pro seniory. Ani vy to nechcete, ale nevíte, co máte dělat.

Dokážete se o ni postarat u vás doma? Co to obnáší? Na jakou podporu máte nárok? Kde o ni požádáte? A co vaše práce? Rádi vám budeme oporou a celým procesem vás provedeme tak, abyste to zvládli.

Teď si představte trošku jiný scénář. Vy v něm nejste. Osmdesátiletá babička nemá rodinu. Chtěla by žít doma, ale doteď nedostávala žádnou podporu, žila jen ze svého malého důchodu. Najednou má chodit po doktorech, ale přitom už jí nohy neslouží, má brát spoustu drahých léků. Zařídit příspěvek na bydlení u místního úřadu je pro ni nemožný úkol. Nemocnice nebo praktický lékař nás na ni upozorní, my ji zkontaktujeme a o všechno se postaráme. Oběháme úřady a zařídíme příspěvky, aby to finančně zvládla. Objednáme sanitku na vyšetření, vyzvedneme léky, požádáme o pečovatelku nebo asistenta, a taky si s ní o všem popovídáme. Pokud bude třeba, zařídíme také pomůcky nebo úpravy bytu tak, aby mohla žít doma.
Situace některých seniorů není jednoduchá. Pokud člověk není v podobné situaci, těžko se do ní vžívá. Ale příběhy našich klientů nám ukazují, že naše práce má smysl a že je potřebná. Nikdo jiný ji tímto způsobem nedělá. Děkujeme vám, že jste v tom s námi.

Nadace Krása pomoci
 • Sídlo společnosti: Španělská 770/2, 120 00 Praha 2

 • E-mail:  [email protected]

 • Tel.: +420 725 692 170

Web organizace
 • Číslo účtu: 2626262626/0100

Měsíčně: 500 Kč

Dosud jsme přispěli: 18500 Kč

Celkově jsme darovali již 375000 Kč

a každý měsíc srdečně pokračujeme! ❤